Loading...
O firmie 2018-01-24T10:09:44+00:00

O firmie

Naszym celem jest kompleksowa obsługa klienta, który zamierza nabyć lub zbyć prawa do nieruchomości
lub zasięgnąć porady w sprawach dotyczących rynku nieruchomości.
Nowością są nasze usługi z zakresu kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń.

Agencja Obrotu Nieruchomościami „AONI.pl” świadczy usługi w zakresie:

1. Wykonania opracowań ekspertyz dotyczących nieruchomości;

2. Doradztwa w zakresie rynku nieruchomości;

3. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, mającymi na celu zawarcie przez inne osoby umów:

a) Nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;

b) Nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

c) Najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;

d) Innych niż określone wyżej, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części;

4. Doradztwa i wsparcia w sprawie kredytów hipotecznych.

5. Doradztwa i sprzedaży ubezpieczeń.

 

* Agencja działa w ramach przynależności do struktur Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Wielkopolski Południowej oraz Polskiej federacji Rynku Nieruchomości.
* Posiadamy ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.