O firmie

O firmie

Działalność Firmy obejmuje doradztwo i pośrednictwo w zakresie rynków nieruchomości, finansowego i ubezpieczeniowego.

Misją naszej działalności jest kompleksowa obsługa klienta, który:

 • Zamierza nabyć lub zbyć prawa do nieruchomości
 • Oczekuje specjalistycznej porady dotyczącej rynku nieruchomości
 • Chce skorzystać z obiektywnej oferty banków w zakresie finansowania
 • Chce ubezpieczyć siebie lub swoją rodzinę oraz swój majątek

NFU Ekspert świadczy usługi w zakresie:

 1. Wykonania opracowań ekspertyz dotyczących nieruchomości;
 2. Doradztwa w zakresie rynku nieruchomości;
 3. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, mającymi na celu zawarcie przez inne osoby umów:
 4. Nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
 5. Nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 6. Najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
 7. Innych niż określone wyżej, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części;
 8. Pośrednictwa i doradztwa w zakresie kredytów hipotecznych.
 9. Doradztwa i sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i na życie.
* NFU Ekspert działa w ramach przynależności do struktur Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Wielkopolski Południowej oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
* NFU Ekspert posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.